Про регіональне управління

 

Про регіональне управління

 Іпотечний центр в м. Києві та Київській області Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі – Іпотечний центр Держмолодьжитла) є підрозділом Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та є юридичною особою.

Іпотечний центр Держмолодьжитла створений у 2006 році внаслідок реорганізації двох Регіональних управлінь - Регіонального відділення в м. Києві та Регіонального відділення в Київській області (створені у 1998 році) з метою практичного виконання державних, регіональних і  місцевих програм будівництва та придбання житла, зокрема для молоді, об’єктів соціально-культурного призначення, а також для надання соціальної допомоги сім’ям та громадянам для вирішення житлових проблем, виконання програм забезпечення населення житлом та інших програм, виконання яких покладено на Фонд.

У своїй діяльності Іпотечний центр Держмолодьжитла підпорядковується, підзвітній та  підконтрольний Фонду і діє на підставі Статуту Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2000 р. № 1604, Положення про Іпотечний центр в м. Києві та Київській області, а також в межах наданих та делегованих йому повноважень.

За період з 2010 по І півріччя 2017 року Іпотечним центром Держмолодьжитла надано 337 пільгових кредити, з яких:

  • за рахунок коштів статутного капіталу Фонду – 224 кредитів  на загальну суму – 114634,49 тис. грн.;
  • за рахунок коштів Державного бюджету – 18 кредитів на загальну суму - 4025 тис. грн.;
  • за рахунок коштів місцевих бюджетів – 11 кредитів на загальну суму – 8930,206 тис. грн. ( в тому числі 1 кредит за рахунок Державного та місцевих бюджетів);

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 року № 1231 було надано:

  • за рахунок коштів Державного бюджету – 52 кредити на загальну суму 24454 тис. грн.;
  • за рахунок коштів статутного капіталу Фонду – 25 кредитів на загальну суму – 11390 тис. грн.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.2008 року № 453 надано 7 кредитів на загальну суму – 2312 тис. грн.

Державну підтримку для будівництва, придбання житла отримало 2114 сімей міста Києва та Київської області.

На обслуговуванні Іпотечного центру Фонду перебуває 1126 кредитних договорів.

Відповідно до штатного розпису в Іпотечному центрі Фонду працює 22 особи.

 

 

Повне та скорочене найменування фінансової установи:

Іпотечний центр в м. Києві та Київській області Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», Іпотечний центр Держмолодьжитла.

Організаційно-правова форма:

Державна організація (установа, заклад)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ:

34180363

Місцезнаходження фінансової установи за КОАТУУ:

8038900000

Місцезнаходження фінансової установи:

03037, м. Київ, Солом’янський район, вул. Максима Кривоноса, будинок 2 А, корпус 2

Відокремлені підрозділи фінансової установи – відсутні.

Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою:

 

Види діяльності за КВЕД - 2010:

64.92 Інші види кредитування

Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту

Відомості про власників істотної участі (в тому числі, які здійснюють контроль за фінансовою установою):

Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», код ЄДРПОУ 20033504, індекс 03037, м. Київ, Солом'янський район, вул. Максима Кривоноса, буд. 2-А.

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: зареєстрована як фінансова установа відповідно до Розпорядження Держфінпослуг  від 07.08.2007 р. № 7777, реєстраційний номер 16102027, серія та номер свідоцтва ІК № 33, дата видачі свідоцтва 07.08.2007.

Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі:

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 07.02.2017 року №236 (посилання на відповідне розпорядження на веб-сайті Нацкомфінпослуг) постановленно видати Іпотечному центру в місті Києві та Київській області Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" безстрокову ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. Дата початку дії ліцензії - 08.02.2017 року.

Статус ліцензії - чинна

Посилання на ліцензію

 

 

Річна фінансова та консолідована фінансова звітність за останні три роки:

 

2016 рік

Баланс

Фінансові результати

Рух грошових коштів

Власний капітал

Примітки до річної звітності

Аудиторський Висновок

Одним файлом

 

2015 рік

Баланс

Фінансові результати

Рух грошових коштів

Власний капітал

Примітки до річної звітності

Аудиторський висновок

Одним файлом

2014 рік

Баланс

Фінансові результати

Рух Грошових коштів

Власний капітал

Примітки до фінансової звітності

Аудиторський висновок

Одним файлом